0

0

لاگ های SMTP در دایرکتوری

/var/log/mail.log

  میباشد. میتوانید بصورت دستی پاک نمایید یا کرون جابی تعریف کنید که بصورت دوره ای لاگ ها را پاک کند.

  • منتشر شده توسط: maryam
  • 17 تیر 1397
  • 3 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.