1

804

0

1

ارور زیر برای نصب سیپنل از چیه ؟

Beginning main installation.
Detected an installer lock file (/root/installer.lock).
Please be sure that an installer is not already running.

You can remove this file and re-run the cpanel install once you're certain another installation isn'

0

1

با سلام

 این دستور را اجرا کنید

rm -f /root/installer.lock

 

  • منتشر شده توسط: roya
  • 21 اسفند 1396
  • 2 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.