0

1

بله میشه و سشن ها متفاوت هستن

برای اینکه نامحدود باشه باید ترمینال رو پچ کنید دنبال فایل UniversalTermsrvPatch-x64 بگردید تا ویندوز 2008ار2 رو پچ میکنه رو 2012 تست نکردم

از منوی استارت برید administrative tools بعد Remote desktop session host configuration بعد Restrict each user to single session رو بردارید

 

  • منتشر شده توسط: امیرحسین
  • 04 اردیبهشت 1397
  • 3 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.