0

0

می تونید از مسیر زیر استفاده کنید

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

برای راهنمایی بیشتر  لینک اموزشی را مشاهده کنید

https://azaronline.com/blog/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-centos-6/

  • منتشر شده توسط: roya
  • 23 خرداد 1397
  • 2 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.