0

0

می تونید از دستور زیر استفاده کنید

 

find . -name myFile.txt

برای مشاهده دستورات بیشتر می تونید از لینک زیر نیز استفاده کنید

https://azaronline.com/blog/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3/

 

  • منتشر شده توسط: roya
  • 27 خرداد 1397
  • 3 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.