0

0

میتونید  با دستور hostname  هاست نیم ست شده رو ببینید

برای ویرایش هم باید از مسیر زیر اقدام کنید:

sudo nano /etc/sysconfig/network

 

  • منتشر شده توسط: وحید
  • 22 خرداد 1397
  • 2 سال پیش

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.