0

126

0

0

با سلام

من مرحله به مرحله آموزش شما رو طی کردم

https://azaronline.com/blog/how-to-install-wordpress-on-iis-webserver/

ولی در مرحله 4، باگی مبنی بر اینکه با پسورد تعیین شده نمیتوانید به دیتا بیس رووت دسترسی داشته باشید می آید و نمیتوان وارد مرحله بعدی یعنی مرحله 5 در آموزش شما شد.

لطفا راهنمایی کنید.

ارسال پاسخ :


به جمع کاربران آذرآنلاین بپیوندید.